فرم کلی
حاسيبەى كێش
 1. ڕەهەند (D)
 2. ئەستوورايى (T)
 3. كێش:
 
 • persian
 • arabic
 • turkish
 • kurdish
 • russian

ئاشنایی لەگەڵ بەڕێوەبەرانی کۆمپانیای "فولاد مهر سهند"

محمد محجل امامی
ناو و ناوی سیانی: محمد محجل امامی
پلە: سەرۆکی شاندی بەڕێوەبەرایەتی
 • 61 91 3432 (041)
  60 91 4323 (041) (فه کس)
محمد تقی جاهدی
ناو و ناوی سیانی: محمد تقی جاهدی
پلە: بەڕێوەبەری بازرگانی و ئەندامی شاندی بەڕێوەبەرایەتی
 • 57 12 3446 (041)
  64 99 3447 (041) (فه کس)
محمد صادق محجل امامی
ناو و ناوی سیانی: محمد صادق محجل امامی
پلە: ئەندامی شاندی بەڕێوەبەرایەتی
 • 61 91 3432 (041)
  60 91 3432 (041) (فه کس)
عبدالحسین محجل امامی
ناو و ناوی سیانی: عبدالحسین محجل امامی
پلە: ئەندامی شاندی بەڕێوەبەرایەتی&کارگێڕی گشتی
 • 61 91 3432 (041)
  60 91 3432 (041) (فه کس)
مسعود محجل امامی
ناو و ناوی سیانی: مسعود محجل امامی
پلە: بەڕێوەبەری کارگە
 • 61 91 3432 (041)
  60 91 3432 (041) (فه کس)
کریم جاهدی
ناو و ناوی سیانی: کریم جاهدی
پلە: بەڕێوەبەری فرۆشتن
 • 41 31 3445 (041)
  72 04 3445 (041) (فه کس)
ابراهیم بهاری
ناو و ناوی سیانی: ابراهیم بهاری
پلە: بەڕێوەبەری کۆنتڕۆڵکردنی کوالیتی
 • 61 91 3432 (041)
  60 91 3432 (041) (فاکس)
ناصر غلامی
ناو و ناوی سیانی: ناصر غلامی
پلە: بەڕێوەبەری دارایی
 • 61 91 3432 (041)
  60 91 3432 (041) (فه کس)